Tweede enquête omgevingstevredenheid project Elst Noord Spoorkruisingen

Een groot gedeelte van het project Elst Noord Spoorkruisingen is ondertussen afgerond. Momenteel zijn we druk bezig met de onderdoorgang op de Rijksweg-Noord en in 2021 starten we met de infra werkzaamheden op de Rijksweg-Noord rondom de onderdoorgang. 

Naar enquête 

Bouwactiviteiten gaan helaas bijna altijd gepaard met hinder. Deze proberen we echter voor u als omwonende en/of gebruiker van de weg, zoveel mogelijk te beperken. We doen dat door u in ieder geval zo goed mogelijk te informeren over de hinder die u kunt verwachten.

In deze enquête willen we u daarom vragen naar uw mening over de communicatie en informatievoorziening rondom het project.  De vragen gaan over de periode vanaf start (juli 2019) tot en met nu.

Instructie & Privacy
Na afloop van het project sturen wij nog een enquête uit. Om deze reden vragen we u aan het begin van deze enquête, uw naam en e-mailadres op te geven (dit kan in het opmerkingenveld bij de 1e vraag). Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om een uitnodiging voor de volgende enquête te sturen.

Wilt u dat niet? Geen probleem. Ook zonder het invullen van uw persoonlijke gegevens kunt u meedoen aan de enquête.  Het is belangrijk om te weten dat uw naam en e-mailadres gekoppeld blijven aan het door u ingevulde formulier. De resultaten van de enquêtes worden wel altijd anoniem gepresenteerd. Door deel te nemen aan de enquête gaat u akkoord met de privacyverklaring van Heijmans.

Meedoen
Met de resultaten van de enquête kunnen we de communicatie en informatievoorziening voor het project, nog beter afstemmen op uw mensen.

Naar enquête 

Namens de projectorganisatie Elst Noord Spoorkruisingen danken wij u hartelijk voor uw medewerking.

Cookie-instellingen